Enkele specialisaties bij Van de Klundert Advies

Hieronder staan enkele bijzondere aandachtsgebieden waarin ik me heb gespecialiseerd.

 

Bedrijfsopvolging

Steeds meer ondernemers denken er aan om hun bedrijf te verkopen of over te dragen aan de volgende generatie. Bij een bedrijfsopvolging spelen vele belastingen een rol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting, de overdrachtsbelasting, de omzetbelasting en ten slotte de erf- en schenkbelasting. Een goede voorbereiding en fiscale begeleiding kan leiden tot een forse besparing aan belastingen. Omdat bij een bedrijfsopvolging naast fiscale aspecten ook tal van andere zaken van belang zijn, is het goed om te weten dat uw bedrijfsopvolging bij mij in goede fiscale handen is. 

 

Herstructurering

Is uw huidige rechtsvorm nog de juiste? Is uw bedrijf nog optimaal gestructureerd? Is het niet beter om uw onderneming in een maatschap of vennootschap onder firma voort te zetten? Ook met dit soort vragen kunt u terecht bij Van de Klundert Advies. Samen met u kan ik beoordelen of de rechtsvorm van uw onderneming nog de juiste is. Moet uw onderneming niet ingebracht worden in een BV-structuur of juist uit de BV gehaald worden. Een herstructurering kan veelal zonder belastingheffing plaatsvinden. Belangrijk is dat u tijdig een deskundig belastingadviseur  inschakelt.

 

Financiële planning

Vraagt u zich ook wel eens af hoe uw pensioen er straks uitziet? Kunt u al stoppen met werken? Ik kan voor u uw oudedagsvoorzieningen in kaart brengen. Ook kan ik beoordelen of uw nabestaandenvoorzieningen voldoen aan uw wensen. Belangrijk is daarbij dat ik onafhankelijk ben. Tevens is mijn advisering niet gericht op de verkoop van producten.

 

Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer is een bijzondere vorm van pensioenopbouw. Door de vele (fiscale) regels is deze pensioenvorm bijzonder complex. De risico's zijn ook groot. Voor zowel de jaarlijkse berekeningen van de de fiscale en commerciële pensioendotatie als voor de advisering omtrent pensioen in eigen beheer kan ik u van dienst zijn. 1

 

Estateplanning

Ook estate planning (of nalatenschapsplanning) behoort tot mijn specialiteiten. Samen met u breng ik uw wensen in kaart. Wat wenst u dat er gebeurt bij uw overlijden. Daarbij is niet enkel uw vermogen van belang. Denkt u bijvoorbeeld ook aan de voogdij en bewindvoering over uw (minderjarige) kinderen. Na de inventarisatie van uw wensen, maak ik een vertaalslag naar de notaris. Daarbij wordt de belastingheffing uiteraard niet uit het oog verloren.

 

Grensoverschrijdend werken en wonen

In de steeds meer internationaal georienteerde wereld zullen mensen vaker over de grens gaan wonen of werken. Dit heeft vaak vele (fiscale)  gevolgen. Ik kan u informeren over deze gevolgen. Tevens kan ik met u bezien of er belastingbesparing mogelijk is. Ik zal dit telkens doen met locale adviseurs in het buitenland.  

 

Samenwerking

Omdat ik van mening ben dat iedereen moet doen waarin hij of zij goed is, heb ik een aantal kantoren waarmee ik samenwerk. Dit betreft:

  • accountantskantoren
  • boekhoud- en administratiekantoren
  • salarisbureau's
  • Belgische accountants en advieskantoren

 

Tevens werk ik samen met notarissen, assurantietussenpersonen makelaars en taxateurs en advocaten. 

 

Door deze samenwerking bent u ervan verzekerd dat mijn dienstverlening optimaal is. 

 


 1 De pensioenadvisering is beperkt conform de vrijstellingsvoorwaarden van de Wft.